Byta lägenhet Göteborg

Du kan byta lägenhet om du har ett hyreskontrakt, beaktansvärda skäl och godkännande från din hyresvärd. Lägenhetsbyte är ett snabbt sätt att hitta drömlägenheten snabbare.
Byta lägenhet Göteborg

Byta lägenhet Göteborg

När bostadsköerna är långa och det är svårt att hitta en annan lägenhet kan man byta lägenhet med någon annan och få en lägenhet som passar bra. Här hittar du information om att byta lägenhet Göteborg.

Har man rätt att byta sin lägenhet?

Man har möjlighet att byta sin bostad med en hyresgäst som har en lägenhet hos en annan hyresvärd om du har ett “beaktansvärt skäl”, till exempel att familjen växer eller att man är i behov av en större lägenhet.

Innan man gör ett byte behöver ett skriftligt godkännande från hyresvärden. Det är oftast en handläggningstid på upp till några månader så det är viktigt att vara ute i god tid.

För att få godkännande från hyresvärden måste vissa villkor uppfyllas.

  • Vanligen behöver både du och den du vill byta lägenhet med, ha bott i sina respektive lägenheter under en viss tid (vanligtvis minst ett år) för att hyresvärdarna skall godkännas.
  • Man kan inte byta en hyresrätt mot en bostadsrätt eller en villa.
  • Bytet får inte medföra någon olägenhet för hyresvärdarna – den som man vill byta med ska vara skötsam, ha förutsättningar att kunna betala hyran och det ska inte finnas några andra skäl som talar emot bytet, som till exempel att man  skulle kunna misstänka otillåten ersättning i samband med bytet.

 

Olika typer av lägenhetsbyten

Det finns olika typer av lägenhetsbyten principen är densamma – det enda som skiljer är antalet personer och lägenheter som är inblandade i bytet

Direktbyte

Ett direktbyte innebär att man byter lägenhet med någon annan. För att genomföra bytet behöver man alltid kontakta hyresvärden för att få ett godkännande.

Triangelbyte

Triangelbyte eller trepartsbyte som det också kallas en byteskedja mellan tre personer. Du övertar person A:s lägenhet med person A flyttar in i person B:s lägenhet och person B flyttar in i din. Även här måste alla inblandade hyresvärdar godkänna bytet.

Hur gör jag för att hitta ett lägenhetsbyte?

Det finns flera hemsidor som låter dig s;ka efter bra och smidiga lägenhetsbyten BjörnsBytare.se är en sådan sida som har funnits i många år.

Om hyresvärden säger nej?

Har du beaktansvärda skäl men ändå blir nekad byte av hyresvärden går det ansöka om att få saken prövad i hyresnämnden. Här kan du ansöka om prövning i hyresnämnden.

ANNONS ▼